Putno osiguranje

Moguće je ugovoriti:

 • Putno osiguranje u inozemstvo
 • Putno osiguranje u tuzemstvo
 • Putno osiguranje za strane posjetitelje u RH

Putno osiguranje u inozemstvo uključuje:

 • putno zdravstveno osiguranje
 • osiguranje privatne odgovornosti
 • osiguranje prtljage
 • osiguranje otkaza ili prekida putovanja
 • osiguranje putnika od posljedica nezgode

Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu u suradnji s AXA Assistance Deutschland GmbH daje pokriće troškova hitnog i neophodnog liječničkog tretmana u inozemstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.

Osiguranje privatne odgovornosti pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika i osoba za koje on, po zakonu, odgovara za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe tijekom puta i boravka u inozemstvu.
Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima, npr. smrtni slučaj, nesretni slučaj teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti i dr.

Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja.

Osiguranje od posljedica nezgode pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila smrt ili trajni invaliditet osiguranika zbog nezgode.

 

Putno osiguranje u tuzemstvo

Ovu vrstu putnog osiguranja najčešće ugovaraju škole, udruge ili klubovi za grupna putovanja, naročito djece te uključuje:

 • osiguranje putnika od posljedica nezgode
 • osiguranje prtljage
 • osiguranje otkaza ili prekida putovanja.

Osiguranje putnika od posljedica nezgode ugovara se za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja i za slučaj trajnog gubitka opće radne sposobnosti zbog nesretnog slučaja (trajnog invaliditeta), a moguće je ugovoriti i osiguranje dnevne naknade za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

Osiguranje prtljage pokriva gubitak, oštećenje ili uništenje prtljage, trošak nabavke nužnih stvari u slučaju da predana prtljaga ne stigne na odredište putovanja izvan mjesta prebivališta osiguranika duže od 8 sati od dolaska osiguranika na odredište.

Osiguranje od otkaza ili prekida putovanja pokriva otkaz putovanja uzrokovan nepredvidivim okolnostima kao npr.: smrtni slučaj, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, iznenadna akutna bolest, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, šteta na imovini uzrokovana požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe, vojna vježba, radna obveza propisana od strane javne vlasti. Osiguranje od prekida putovanja podrazumijeva prekid već započetog putovanja, ali pod uvjetom da nije iskorišteno više od 50% trajanja predviđenog putovanja.

Putno osiguranje za strance

Pokriće za slučaj hitnog i neophodnog medicinskog tretmana koji je potreban kao posljedica iznenadne bolesti osiguranika za vrijeme puta i boravka u Republici Hrvatskoj ili posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u tom razdoblju, a koji se ne može odgoditi bez opasnosti po život i zdravlje osiguranika do planiranog povratka u državu prebivališta.

Putno osiguranje za strane posjetitelje u RH uključuje:

 • putno zdravstveno osiguranje
 • osiguranje prtljage.

Naš ugovorni partner za osiguranje je Euroherc osiguranje d.d. Zagreb.